5449670508806144
Instinct NV 經典無穀物系列乾糧 全貓 (兔) 粗蛋白(最少) 40.5 % 粗脂肪(最少) 22.5 % 粗纖維(最多) 3.0 % 水份(最多) 9.0 % 維生素 E (最少) 100 IU/kg ME:4,346 kcal / kg;511 kcal/cup 有益成份:新鮮兔肉、豌豆、凍乾兔肉、牛璜酸、凍乾兔肝、凍乾兔肺、凍乾兔腎。 Product #: pawmatestore-Instinct NV 經典無穀物系列乾糧 全貓 (兔) 2024-02-01 Regular price: $HKD$665.0 Available from: PAWMATE STORE 主子萬歲!In stock