5611486337695744
Instinct NV 經典無穀物系列乾糧 全貓 (三文魚) 粗蛋白(最少) 42.0 % 粗脂肪(最少) 18.0 % 粗纖維(最多) 3.0 % 水份(最多) 9.0 % 維生素 E (最少) 100 IU/kg ME:4,470 kcal / kg;525 kcal/cup 有益成份:新鮮三文魚肉、豌豆、牛璜酸、凍乾鱈魚肉。 Product #: pawmatestore-Instinct NV 經典無穀物系列乾糧 全貓 (三文魚) 2024-02-05 Regular price: $HKD$665.0 Available from: PAWMATE STORE 主子萬歲!In stock