5191873737129984
Instinct NV 經典無穀物系列乾糧 全犬 (兔) 粗蛋白(最少) 36.5 % 粗脂肪(最少) 20.5 % 粗纖維(最多) 3.5 % 水份(最多) 10.0 % 維生素 E (最少) 100 IU/kg ME : 4,460 kcal / kg;524 kcal / cup 有益成份:新鮮兔、火雞粉、鯡魚粉、白魚粉、豌豆、三文魚粉、兔肉粉、木薯粉、乾番茄、凍乾兔 Product #: pawmatestore-Instinct NV 經典無穀物系列乾糧 全犬 (兔) 2024-02-05 Regular price: $HKD$1075.0 Available from: PAWMATE STORE 主子萬歲!In stock