5579281196515328
Instinct NV 無穀物+ 凍乾生肉乾糧 老犬 (雞) 粗蛋白(最少) 36.0 % 粗脂肪(最少) 16.0 % 粗纖維(最多) 3.5 % 水份(最多) 9.0 % 維生素 E (最少) 225 IU/kg 鋅 (最少) 120 mg/kg DHA (最少) 0.1% 左旋肉鹼 (最少) 300 mg/kg ME : 4,080kcal / kg; 453 kcal / Product #: pawmatestore-Instinct NV 無穀物+ 凍乾生肉乾糧 老犬 (雞) 2024-02-06 Regular price: $HKD$1280.0 Available from: PAWMATE STORE 主子萬歲!In stock