6017182774460416
Instinct NV 單一蛋白乾糧 成貓(火雞) 粗蛋白(最少) 35.5 % 粗脂肪(最少) 16.5 % 粗纖維(最多) 4.0 % 水份(最多) 9.0 % 維生素 E (最少) 100 IU/kg ME:4,070 kcal/kg;463 kcal/cup 有益成份:新鮮火雞肉、椰子油、牛璜酸、凍乾火雞肉。 Product #: pawmatestore-Instinct NV 單一蛋白乾糧 成貓(火雞) 2024-02-05 Regular price: $HKD$355.0 Available from: PAWMATE STORE 主子萬歲!In stock