5168926867718144
Instinct NV 單一蛋白乾糧 成犬(羊) 粗蛋白(最少) 23.5 % 粗脂肪(最少) 16.5 % 粗纖維(最多) 3.5 % 水份(最多) 10.0 % 維生素 E (最少) 100 IU/kg ME:4,315 kcal / kg;495 kcal / cup 有益成份:新鮮羊肉、椰子油、凍乾羊肉、凍乾羊肝、凍乾羊脾、凍乾羊腎。 Product #: pawmatestore-Instinct NV 單一蛋白乾糧 成犬(羊) 2024-02-06 Regular price: $HKD$310.0 Available from: PAWMATE STORE 主子萬歲!In stock