5986692197646336
Instinct NV 單一蛋白乾糧 成犬(火雞) 粗蛋白(最少) 26.0 % 粗脂肪(最少) 18.0 % 粗纖維(最多) 3.5 % 水份(最多) 10.0 % 維生素 E (最少) 100 IU/kg ME:4,126 kcal / kg;469 kcal / cup 有益成份:新鮮火雞肉、椰子油、凍乾火雞肉、凍乾火雞肝、凍乾火雞心。 Product #: pawmatestore-Instinct NV 單一蛋白乾糧 成犬(火雞) 2024-02-05 Regular price: $HKD$1090.0 Available from: PAWMATE STORE 主子萬歲!In stock